HKG BioNear

Lämpö

Lämmöntuotanto voidaan toteuttaa HKG BioNearin tuottamalla synteesikaasulla polttamalla tai CHP:llä.

HKG BioNear

Automaatio

HKG Bionear -biokaasutin on automatisoitu, ja se voidaan liittää täysin automatisoituun energiantuotantokokonaisuuteen.

HKG BioNear

Sähkö

HKG BioNear tuottamalla synteesikaasulla voidaan tuottaa sähköä ja lämpöä CHP:llä.

EDISTYKSELLINEN KAASUTUSTEKNOLOGIA

Energiaa luonnosta

 

Kehitämme ja valmistamme bioenergiateknologioita. Tällä hetkellä keskitymme pääasiallisesti puuhakkeen ja biomassan kaasutusteknologiaamme.

Olemme kehittäneet edistyksellisen HKG Bionear -biokaasuttimen, joka tuottaa tehokkaasti puuhakkeen tai biomassan sisältämällä energialla puhdasta synteesikaasua ja bioöljyä.

Teknologiallamme voidaan korvata useissa kohteissa fossiilisten raaka-aineiden käyttö läheltä tulevalla uusiutuvalla kotimaisella puuhakkeella.

Synteesikaasu voidaan polttaa sellaisenaan lämpöenergiaksi tai sillä voidaan tuottaa yhteistuotantona lämpöä ja sähköä.

Kaasua voidaan käyttää myös terästeollisuudessa pelkistykseen ja kemianteollisuudessa sekä metanolin ja metanolipohjaisten tuotteiden valmistukseen että biopolttoaineiden raaka-aineena.

Raaka bioöljy voidaan polttaa lämmöksi tai siitä voidaan jalostaa öljytuotteita kuten biodieseliä.

Jos kiinnostuit, ota meihin yhteyttä.